Ош МУнун финансы-юридикалык коллежинин ЖББДнин тилдер кафедрасынын окутуучусу Пазиева Аида 2018-жылдын 21-декабрь күнү I сменанын 2-парасында БДК-1-18 тайпасына “Архаизмдер. Историзмдер” деген темада ачык сабак өттү.

2018-12-25 15:20:16 199

Ачык сабакка окутуучулар Р.Бекмуратова, К.Жунусова жана башка окутуучулар катышып, өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Сабакта жаңы инновациялык методдорду пайдаланып, теманы ачып бере алды. Анда студенттер активдүүлүгүн көрсөтүп, чыгармачылык менен иштешти.