Финансы жана банк иши кафедрасы ачык лекциялык саат.

2019-02-11 11:27:58 253

Финансы жана банк иши кафедрасынын э.и.к.,доценти Асилбек кызы Жыпара “Операциялык пайдаларды, рентабелдүүлуктү жана финансылык туруктуулукту башкаруу” дисциплинасынан ФКК-1-16, ФКК-2-16, ФКК11-1-17 тайпаларына “ Финансылык отчеттуулук ” деген темада ачык лекциялык сабак өттү. Ачык лекциялык сабакка катышкандар директор Т. Акматова, “Финансы жана банк иши” кафедра башчысы Н.Ж. Исаков, Г. А. Каримова, “Бухгалтердик эсеп жана салык салуу” кафедра башчысы К.А. Исаков, улук окутуучу М.Ж. Калбекова, Г.К.Тойчубекова, улук оуктуучу Ч.К. Муратова, Т.Асилбекова, М.Абдиллаева окутуучулар катышышты.