Кесипке багыт берүү ишмердүүлүгү

2019-04-23 16:08:12 204

19- апрелде ФЮК тун ФМИ кафедрасынын окутуучулары Жороева А., Шарип кызы А., Ыманов У., Усмановалар Араван районундагы Улугбек атындагы орто мектеби жана Т. Исмаилов атындагы орто мектептеринде угут иштерин жургушушуп келишти.