«Суроолор таажыгүлү же Блумдун таажыгүлү» усулдук семинары

2019-06-15 11:48:55 185

ФЮКтун ЖББДнин тилдер кафедрасында 10-июнда«Суроолор таажыгүлү же Блумдун таажыгү лү» деген темада усулдук семинар өткөрүлдү. Семинар жаш окутуучулардын усулдук билимдерин жогорулатуу максатында доцент Б.Абдувалиева жана окутуучу Р.Бекмуратова тарабынан өткөрүлдү. Усулдук семинарга кафедра мүчөлөрү активдүү катышышты.