Ачык сабак

2019-09-26 11:25:49 177

Финансы-юридикалык колледждин ЖББДнын табият таануу кафедрасынын окутуучусу, магистр Капарова Гулзат «География» дисциплинасынан «Дүйнөлүк калктын географиясы» деген темада ачык сабак болуп өттү.