2019- жылдын 14- декабрында ОшМУнун финансы- юридикалык коллежинин окутуучусу К. Жунусова

2019-12-16 14:33:10 211

2019- жылдын 14- декабрында ОшМУнун финансы- юридикалык коллежинин окутуучусу К. Жунусова " Синонимдер жана анын түрлөрү" деген темада АЯс 9-2-19 тайпасына ачык сабак өттү, анда кафедра башчысы доцент Б. Абдувалиева, кафедранын окутуучулары, Г. Толонова, Р. Бекмуратова, З. Апышова, Б.Амиракулова, Ж. Ахунжанова, А. Пазиева эжекелер катышышты. Сабакта студенттер өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алышты.