Иш берүүчүлөр менен жолушуу

2020-01-27 15:46:46 235

2019-2020-окуу жылында “Укук таануу” адистигинин НКББПсы иш берүүчүлөр (судьялар, адвокаттар, тергөөчүлөр) менен талкууланып, сунуштар жана анкеталар алынды.