Финансы-юридикалык колледжинин окуу процессинин графигине ылайык бул жумадан бутуруучу курстардын ондуруштук практикалары башталды.

2020-05-23 12:47:34 217

Финансы-юридикалык колледжинин окуу процессинин графигине ылайык бул жумадан бутуруучу курстардын ондуруштук практикалары башталды. Азыркы шартка ылайык практикаларды аралыктан уюштуруунун программасы иш беруучулор менен макулдашып тузулуп, графиктери аныкталды. Ага ылайык кунуго 1сааттан иш беруучулор аралыктан zoom программасынын жардамында практика отуп баштады. Практика отуу учун томонку иш беруучулорго буйруктар чыгарылды: 1. Амирбаева Айгул Тургунбаевна Ош облустук мамлекетик статистика башкармалыгынын, башкы бухгалтери; 2. Боронбаев Азизбек Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын сатып алуу болумунун, болум башчысы; 3. Закиров Болот Асанаалыевич Бишкек шаарындагы ЖЧК “Алимбек-Ата” ишканасынын башкы бухгалтери; 4. Садыков Улан Нисиратович Ош шаарындагы “Ош-Сарыташ-Иркештам” автожолдор башкармалыгынын, бухгалтерия болумунун башкы адиси. Бул иш-чараны ФЮКтун директору э.и.к., доцент Исаков Нургазы Жолболдуевич ачып берип, студенттерге аралыктан практикаларды уюштуруунун зарылдыгын, озгочолукторун, шартты туура кабыл алуу менен маалыматтарды оз убагында жазууну эскертти. Андан тышкары мындай кырдаалда колун сунуп жардам корсоткон иш беруучулорго колледждин атынан ыраазычылык билдирди. Тузулгон график боюнча 12-май куну Ош облустук мамлекетик статистика башкармалыгынын, башкы бухгалтери Амирбаева Айгул Тургунбаевна баштап, Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгынын тарыхы, статистиканын коомдогу оорду, башкаруу структурасы, укуктук-нормативдик базалары, бухгалтерия кызматкерлеринин укуктары, милдеттери ж.б. боюнча маалымат берди.