2020 - жылдын 21-ноябрында ФЮКта Ннк-1-18 тайпасына И.Раззаков -

2020-12-04 14:36:15 233

21- ноябрда Ннк-1-18 тайпасына И.Раззаков - " Сен таза болсоң мен таза болсом коом да таза болот". Диспут. Куратордук саат. Табият таануу жана товардык экспертиза ПЦКсынын Окутуучу: Камбар кызы Жыпаргул