«Кыргызстандын административдик аймактык бөлүнүшү”, деген темада онлайн практикалык ачык сабак

2021-02-18 16:50:40 182

ФЮК «Табият таануу жана товардык экспертиза» ПЦКсынын окутуучусу Кудайберди кызы Зейнегүл 17- декабрь күнү УКК-1-19 группасына «Кыргызстандын административдик аймактык бөлүнүшү”, деген темада онлайн практикалык ачык сабак өттү.