Укук адистигинин студенттери үчүн "Укуктун негиздери" предмети боюнча "Үй-бүлө" укугуна байланыштуу конок лекция

2021-03-03 16:59:19 190

2020-2021-жылдын 1-март күнү ФЮК тун “УК, УКИ, БДК жана АЖ” бөлүмү Укук адистигинин студенттери үчүн "Укуктун негиздери" предмети боюнча "Үй-бүлө" укугуна байланыштуу конок лекция өтүлдү. Конокто Ош шаардык адвокатурасынын адвокаты Бегимкулова Тамара катышты. Уюштурган бөлүмдүн окутуучусу Ибрагимова М.