"Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар И.Раззаков"деген темада куратордук онлайн ачык саат

2021-03-11 10:19:18 165

ФЮКтун «ЖББДнин тилдер» циклинин окутуучусу Кокчаев Канатбек Акжолович 2020-жылдын 14-ноябрында ФКК-2-20 тайпасына "Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар И.Раззаков"деген темада куратордук онлайн ачык саат өттү. Сабакка окутуучулар жана студенттер активдүү катышышты, И.Раззаковдун басып өткөн жолу, ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат алышты.