Укук таануу жана укук коргоо ишмердүүлүгү адистиктеринин 2- курсунун студенттери окуу-өндүрүштүк практиканы өтөп, ийгиликтүү коргошту.

2021-03-12 15:55:17 187

2021-жылы 12 март күнү "УК, УКИ, БДК жана АЖ" бөлүмүнүн укук таануу жана укук коргоо ишмердүүлүгү адистиктеринин 2- курсунун студенттери окуу-өндүрүштүк практиканы өтөп, ийгиликтүү коргошту.