«Жарыктын дифракциясы. Дифракциялык торчо» деген темада ачык сабак өттү

2021-04-16 11:01:10 183

2021-жылдын 3-апрелинде “Физика, математика жана информатика” ПЦКсынын окутуучусу Кожобекова Уулжан ЭБК-1-20 тайпасына физика сабагынан «Жарыктын дифракциясы. Дифракциялык торчо» деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабакка, ФМИ ПЦКсынын окутуучулары О.Юсупова, К.Көкчаев, А.Мырзабекова, Пазилидин кызы У, Бекиева М. катышты. Ачык сабакта студенттер тема боюнча кызыктуу маселелерди чыгарып жана Google document тин жардамында электрондук жадыбалга сабактын этаптары боюнча өздөрүн баалашты. Жыйынтыктоо үчүн электрондук тесттерди чыгарышып бааларын дароо баалоо баракчасына түшүрүштү.