“Канада мамлекети” деген темада ачык сабак болуп өттү.

2021-05-04 10:55:47 189

ТТжТЭ ПЦКнын окутуучусу Капарова Гулзат ЭБК-2-20 тайпасына география сабагынан "Канада мамлекети" деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабакка Табият таануу жана товардык экспертиза ПЦКсынын бардык мүчөлөрү катышты.