Кесипке багыт берүү иштери "УТ, УКИ, БДК ж/а АЖ" ПЦКсы

2021-05-06 14:26:13 182

2021-жылдын 4-май күнү "УТ, УКИ, БДК ж/а АЖ" бөлүмүнүн окутуучулары Кесипке багыт берүү иштерин Өзгөн районунун төмөнкү мектептеринде жүргүзүп келишти. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн К.Ботобекова, М.Тешебаев, П.Жолдошев, А.Толонов, Түзбел айыл өкмөтүнүн Т.Турдубаева Жалпакташ орто мектептери.