"Бүтүрүүчү курстардын өндүрүштүк-практикасын көзөмөлдөө"

2021-05-14 13:47:09 55

"Бүтүрүүчү курстардын өндүрүштүк-практикасын көзөмөлдөө" Өндүрүштүк практикадагы студенттерди текшерүү боюнча университеттин буйругуна ылайык Укук таануу, укук коргоо ишмердүүлүгү, башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү” бөлүмүнүн окутуучулары К. Н. Ашимов, Акматали у А 11-май күнү Ош ШИИБнын "Ак-Буура"МБ, Ош шаардык соту, Ош облусунун административдик сотунда практика өтөп жаткан студенттерди жеринен барып текшерип келди. Текшерүү менен биргеликте күндөлүктөрдү толтуруунун абалы жана отчетторду түзүлүүсүн көзөмөлгө алды.