"Эненин түшү" аңгемеси деген темада ачык сабак өттү

2021-05-19 15:24:30 243

2021-жылдын 22-апрелинде ЖББДнин тилдер циклинин окутуучусу Апышова Замира БДК1-20 тайпасында дүйнөлүк адабият предметинен В.Шукшиндин өмүрү жана чыгармачылыгы ошондой эле жазуучунун "Эненин түшү" аңгемеси деген темада ачык сабак өттү.