Тема: Мамлекеттик каржылык көзөмөл органы тарабынан уюштурулган семинар болуп өттү.

2021-10-21 11:53:13 141

Тема: Мамлекеттик каржылык көзөмөл органы тарабынан уюштурулган семинар болуп өттү. 2021-жылдын 11-16-октябрь күндөрү Мамлекеттик каржылык көзөмөл органы тарабынан “Подготовка и проведение экзаменов первого уровня по программе профессиональной квалификации аудитора”- деген аталыштагы семинар болуп өттү. Семинарга “Бухгалтердик эсеп жана салык” бөлүмүнун окутуучулары активдүү катышып, жыйынтыгында сертификаттарга ээ болду.