ФЮК

2015-03-16 10:01:00 206

11.03.115. ЖББДнин коомдук илимдер каферасынын окутуучусу С.Кудайбердиев 1-парада ФКК11-1-14,ЭБК11-2-14 тайпаларына Философия сабагынан "Диалектика жана анын альтернативалары" деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабакка кафедара башчысы,доцент Г.Анарбаева, ФЮКтун окуу усулдук кеңешинин төр айымы А.Осмонова, окутуучулар Г.Түмөнбаева жана Ч.Алиевалар катышыты.