“Кыргызстандын экономикасы согуш жылдарында“ деген темада ачык практикалык сабак өтүлдү

2021-12-07 12:24:51 222

2021-жылдын 18-ноябрь күнү “Финансы жана банк иши"ПЦКсынын окутуучусу Анарбай кызы Айпери экономикага киришүү дисциплинасынан ФКК-1-21 тайпасына “Кыргызстандын экономикасы согуш жылдарында“ деген темада ачык практикалык сабак өттү.