2021-12-10 21:34:14 109

Документациялык башкарууну камсыздоо, архив жүргүзүү жана коомдук илимдер ПЦКнын окутуучусу Токторова Нуржан Кудайбердиевна 06.12.21. ЭБК-1-21тайпасына "Америка Кошмо Штаттары (АКШ)XIX к. экинчи жарымы XX кылымдын башында"деген темада ачык сабак отулду