“Адистиктин НКББПсын талдоо”-

2021-12-22 12:12:53 139

2021-жылдын 14-декабрь күнү Табият таануу жана товардык экспертиза ПЦКсынын окутуучусу Эргешбаева Айчүрөк Адановна “Адистиктин НКББПсын талдоо”-деген темада методикалык семинар өткөрдү. Семинарда окутуучулар тарабынан сунуштар айтылып, суроолор берилди.