Укук таануу жана укук коргоо иши адистигинде окуган студенттерге практика боюнча багыт берүүчү конференция болуп өттү.

2022-02-10 19:12:09 114

2022-жылдын 29-январь күнү Укук таануу жана укук коргоо ишмердүүлүгү ПЦКсы тарабынан 2-курстун студенттери үчүн окуу-өндүрүштүк практика боюнча багыт берүүчү конференция болуп өттү.