Физика предметин окутууда компьютердик демонстрациялардын айрым мүмкүнчүлүктөрү

2022-02-15 18:09:44 280

ФМИ ПЦКсында 2022-жылдын 4-февраль күнү саат 09:00дө ПЦКнын окутуучусу Абдимуталипова Зейнура тарабынан “Физика предметин окутууда компьютердик демонстрациялардын айрым мүмкүнчүлүктөрү” деген темада семинар өттү.