Конок лекция

2022-05-12 17:10:23 108

Бүгүн 12.05.2022-ж ФЮКтун бүтүрүүчүсү, ОшМУнун экономика жана пландоо бөлүмүнүн экономисти Аманов Бектурсун Уюмдардын экономикасы дисциплинасынан “ Эмгек акы” деген темада лекциялык сабак өтүп берди. Анда эмгек акыны эсептөө(начисление) эмгек акыдан кармап калуу (удержание), эмгек акыны төлөп берүү боюнча маалыматтар берилди. Аманов Бектурсун коллеждин бүтүрүүчүсү катары студенттерге мотивациялык сунуштарын, кеңештерин айтты.Конок лекция “Финансы жана банк иши” ПЦКсынын окутуучусу Муратова Ч.К. тарабынан уюштурулду.