1-модулдун жыйынтыгы менен рейтингдер чыгарылды

2022-05-12 17:32:02 196

Финансы-юридикалык колледжинин 2-курстарынын 1-модулунун жыйынтыгында тайпалардагы студенттердин, тайпалардын жана курстар боюнча эң алдыңкы ондук аныкталып, дирекция тарабынан алардын алдыңкы жетишкендиктерин белгилөө менен кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Андан тышкары аталган рейтингдер маалымат тактайчага жарыяланды