Аккредитация

2022-05-20 09:03:11 169

Үстүбүздөгү жылдын 19-20-май күндөрү Финансы-юридикалык колледжинин 5 программасы ААОПО агенттигинен программалык көз карандысыз аккредитациядан өтүп жатат.