Мобилдүүлүк

2022-05-27 19:43:04 225

2022-жылдын 27-мая күнү Жалал-Абад шаарындагы Заманбап Эл аралык университетине караштуу колледже эки тараптуу түзүлгөн мобилдүүлүк келишиминин негизинде 3 окутуучу, 19 студент Финансово-юридикалический колледж келишти. Программа ылайык алгач окуу жайдын материалдык-техникалык базысы мененаны ташкан соң, ФЮКтун директору Н.Ж.Исаков мобилдүүүлүктүн максаты жана анын артыкчылыктарын айтуу менен студенттерге кеп кеңешин берди. Андан соң келгентер студент адистигине карап тайпаларга бөлүштүрүлдү.