Өндүрүштүк практиканы көзөмөлдөө

2022-06-06 13:06:56 193

Укук таануу жана укук коргоо иши адистигинин 3-курсунун студенттеринин өндүрүштүк практикасын көзөмөлдөө