ФЮК 17.04.2015

2015-04-17 15:32:31 174

ОшМУнун методикалык кеңешинин төрагасы М.Папиев баштаган комиссия Финансы-Банк иши кафедрасынын окутуучусу Ч.Муратованын "Ишкананын товар саясаты" аттуу темадагы лекциясына жана Жалпы Билим Берүүнүн табият таануу кафедрасынын улук окутуучусу Камбар кызы Жыпаранын " Селекция ...."деген темадагы семинардык сабакка катышышты. Бул сабактарга ФЮКтун директору Т.Акматова , А.Осмонова , Г.Садыкова , Асылбек кызы Жыпара жана окутуучулар катышышты. Бул ачык сабактарда окутуунун интерактивдүү методдору жана техникалык каражаттар пайдаланылды.