Өз кесибин таанып билүү

2022-11-12 10:35:32 31

2022-жылдын 11-октябрь күнү “Бухгалтердик эсеп жана салык” ПЦКсы тарабынан 1-курстун “Экономика жана бухгалтердик эсеп”, “Салык жана салык салуу” адистиктеринин студенттерине “Өз кесибин таанып билүү”деген аталыштагы иш-чара уюштурулду.Иш-чаранын негизги максаты-студент келечектеги кесибинин социалдык маанилүүлүгүн максатын, маңызын жана акыйкатын түшүнүү.