ЖББД коомдук илимдер ккафедрасы

2015-05-08 13:03:56 171

ЖББДнын коомдук илимдер кафедрасы тарабынан Кыргызстан тарыхы жана гуманитардык илимдер боюнча атайын I-курстар үчүн LPC (китепкана) ачылды. Бул китепканада студенттер Кыргызстаныбыздын тарыхын кенен билүүгө жана өздөрүнүн билимин жогорулатууга жетишет.