ФЮК

2015-12-01 14:50:55 214

ЖББДнин тилдер кафедрасынын окутуучусу Бекмуратова Рахат ФКР-2-15-тайпасына кыргыз адабияты сабагынан “Ч. Айтматовдун «Cаманчынын жолу» повести (үзүндү)” деген темада ачык сабак өттү. Сабакка ФЮКтун директору, доцент Т. Акматова, кафедра башчысы, доцент Б. Абдувалиева жана башка окутуучулар катышышты.