ФМИТ кафедрасы

2016-03-04 17:10:37 185

ФМИТ кафедрасынын окутуучусу Н.Усманова Физика предметинен "Жарыктын сынуу закону" деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабакка ФЮКтун директору, доцент Т.Акматова, ФМИТ каф.башч.,доцент Г.Калдыбаева, Окуу-усулдук кеңешинин төрайымы Осмонова А., Кожобекова У., Ыманов У. жана башка окутуучулар катышышты.