ФЮК

2016-03-25 16:03:10 206

22 - март күнү I сменанын II парасында кыргыз адабияты предметинин окутуучусу А.Пазиева, Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романы боюнча ЭБК-2-15 тайпасына ачык сабак өттү. Ага каф. башчысы, доцент Б. Абдувалиева, Усулдук иштер боюнча секция башчысы Б. Амиракулова, кыргыз тили окутуучусу Р.Бекмуратовалар катышты. Жыйынтыгында кафедрада дайыма тажырыйба алмашуу максатында окутуучулар тарабынан ачык сабактар өтүлүп жатат, жана өтүлө бермекчи.