ФЮК

2016-04-18 12:14:08 215

11- апрель күнү ЖББДнин тилдер кафедрасынын орус тили предметинен А. Шарипова пландалган ачык сабагын өттү. Каф. башчысы доцент Б. Абдувалиева, ФЮКтун усулдук иштеринин төрөайымы А. Осмонова жана окутуучулар катышышты.