ФЮК

2016-04-18 12:23:28 199

Финансы-юридика коллежинде 11-16-апрелге чейин илимий жумалык болуп жатат. 13- апрель күнү илимий жумалык Финансы жана бухгалтердик ошондой эле ЖББДнин тилдер кафедрасында болуп өттү. Анда “Кыргыз орфографиясынын айрым маселелери” деген темада төгөрөк стол өттү. Кыргыз филолгия факультетинин ф.и.д. Ж. Элчиев эксперт болуп келди. Төгөрөк стол кызуу талкуу жаратты.