Лаборанттар жыйыны

2016-11-02 18:15:03 181

ФЮКтун директору Т.Акматовна жыйын өткөрдү. Жыйынга инженер-программист,методисттер, референт-катчы жана лаборанттар катышышты. Жыйын убагында ар бир ишкер өзүнүн аткарган жумушу боюнча эсеп кысап беришишти.