Ачык сабак

2014-04-02 11:09:27 174

Жалпы билим берүү дисциплиналарынын тилдер кафедрасынын англис тилчи окутуучусу Амиракулова Батма "My native town" аттуу темада ачык сабакты ЭБР-4-13 тайпасында өттү. Ачык сабакка ФЮКтун директору Т.Акматова, каф. башчысы Б. Абдувалиева, окутуучулар Ж.Ахунжанова, С. Мамаевдер катышышты.