Педагогикалык кеңеш болуп өттү

2016-12-07 13:24:50 195

Коллеждин кезектеги педагогикалык кеңеши болду. Анда "студенттердин контракттык төлөмдөрүнүн абалы жөнүндө" маселе каралып маанилүү чечимдер кабыл алынды. 2-маселе: "Көз карандысыз аккредитациялоого карата кафедралардын документацияларынын абалы жөнүндө" каралып НББПнын негизги максаттары, күтүлүүчү натыйжалары жана компетенцияларынын так коюлушу жөнүндө талкууга алынды.