2017-02-13 11:20:07 189

Өмүрү өрнөк инсандар 11-февраль күнү ФЮКтун директору, педогогика илимдеринин кандидаты, доцент Акматова Танавархан Мусакановнанын билим берүүдөгү жана илимий ишмердүүлүгүнүн 40 жылдыгына арналган “Педогогикалык тажрыйба: теория, методика, практика ” аттуу темадагы илимий-практикалык конференция болуп өттү. Конференцияда пленардык баяндамалар, концерттик программа жана секциялык иштер болду. Конференциянын негизги багыттары: 1. Гуманитардык илимдер 2. Табигый жана так илимдер 3. Экономикалык илимдер 4. Студенттик отурумдарда мыкты докладдар тандалып ОшМУнун дипломуна сунушталды.