ЖББднин тилдер кафедрасы

2014-04-11 15:56:38 171

8- апрель күнү Университетте Манас таануу боюнча Айгине коомдук фондунун мүчөлөрү менен жолугушуга Б,Абдувалиева Үкүева Б., Бекмуратовалар 25 студент менен чогуу катышышты.