Цилиндр. Цилиндрдин тегиздиктер менен кесилиши.

2014-04-24 19:23:58 191

Физика, математика жана информациялык технологиялар кафедрасынын улук окутуучусу Шарип кызы Акыйбат ЭБК-2-13 тайпасында Геометрия предметинен "Цилиндр. Цилиндрдин тегиздиктер менен кесилиши" деген темада ачык сабак өттү. Ал сабакка ФЮКтун директору, доцент Т.Акматова, ФМИТ кафедрасынын башчысы, доцент Г. Калдыбаева, Окутуучулар А. Жороева, А.Маликов, Б. Амиракуловалар катышышып терең анализ беришти.