ФМИТ кафедрасы практиканттар менен жолугуп, аларга усулдук жардам берип келди.

2018-02-05 17:14:35 240

5-февраль күнү ФЮКтун ФМИТ кафедрасынын Практика боюнча жооптуу окутуучулары Ош шаарындагы практиканттарды текшерип жана усулдук жардам берип келишти. Практиканттар ОсОО «Каскад-Ош ЛТД», ОшМУ ЦИТО, «Marilyn cinema» кинотеатры жана «Максимум» полиграфиялык борборлорунда окуу-өндүрүштүк практиканы өтүп жатышат. Ишканалар тарабынан практиканттарга оң сын пикир айтылды.