“Сын атоочтордун даражалары” темасында ачык сабак

2018-03-29 10:11:03 206

Ош МУ нун финансы-юридикалык коллежинин ЖББД нин тилдер кафедрасынын окутуучусу Амиракулова Батма эжеке ФКР2-17 тайпасына “Сын атоочтордун даражалары” деген темада ачык сабак өттү. Катышкандар: Маликов А., Бекмуратова Р, Көкчаев К, Иметова Ж, Ахунжанова Ж, Пазиева окутуучуларыбыз катышып, өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Сабак учурунда жаңы инновациялык методдорду пайдаланып, теманы ачып бере алды. Студенттердин активдүүлүгү көрсөтүлүп, сабак кызыктуу өттү.