ФЮКта Окуу-методикалык семинар

2018-06-02 10:01:54 219

31.03.17ж. “Сабак учурунда негизги компетенцияларды калыптандыруу жолдору” деген темада окуу-методикалык семинар уюштурулуп, откорулгон. Семинарга 45 окутуучу катышкан.