Профессор Үкүева Б. К. Михаил Василевич Ломоносов атындагы алтын медалынын сертификатына ээ болду

2018-07-02 10:59:41 205

Укуева Б. К. Научно методические основы повышения творческой активности студентов в высших учебных заведениях..аттуу Монография менен катышкандыгын жана бул эмгектер XXXVII Эл аралык Окуу-методикалык басылмалардын Москвада, 21-24 майда 2018-жылы өткөрүлгөн көргөзмөгө катышууга мүмкүнчүлүк алгандыгын. Аталган эмгектер Эл аралык LIBER BARCELONA да 3-5 октябрда 2018 –жылы Барселон шаарында ( Испанияда) өткөрүлө турган Эл аралык билим салонундагы китеп көргөзмөсүнө сунушталгандыгын ошондой эле Россиянын Эстетикалык Билим берүү Академиясынын 20жылдык юбилейине карата “Ата Мекендик билим берүүдөгү” ”Алтын фонд программасынын” чечими менен илимдеги жогорку профессионализми, системалуу, интегрированный уюштурулган иш стили жана үзгүлтүксүз илим жана билимдин сапатын жакшыртуу үчүн кошкон салымы үчүн Михаил Василевич Ломоносов атындагы алтын медалынын сертификаттуу ээси болгондугун финансы-юридикалык колледжинин окутуучулар жамааты куттукташат.