Рабочий план молодежного комитета

Жаштар комитетинин

2014-2015-окуу жылы үчүн иш планы.


 
Иш чаралар 
Аткаруунун мөөнөтү
 Жооптуу
 
Откорүү жайы

1.Уюштуруу иштери

1.  ФЮКтун жаштар комитетинин жылдык иш планын иштеп чыгуу жана структураларга таратуу
Сентябрь
 
Жаштар комитети жана дирекция ФЮКтун имараты 
2.  Дирекция менен жаштар комитетинин жана студенттердин жолугушуусу    
Ай сайын
 Жаштар комитети жана дирекция ФЮКтун имараты 
3.  Группалардын старосталары жана жаштар комитетинин кеңешмеси    
Жумасына бир жолу
Жаштар комитети жана дирекция    ФЮКтун имараты

2. Окуу- тарбия иштери.

4.  ФЮКтун мыкты старосталарын жана мыкты студенттерин аныктоо .   
Ноябрь
 Дирекция менен биргеликте ФЮКтун имараты 
5.  Окуунун мыктыларынын мектептерине ФЮКтун атынан ыраазычылык кат жөнөтүү . 
Май
 
 Дирекция менен биргеликте  

3. Гуманизмге тарбиялоочу иш-чаралар.

 6. Поэзия кечелери(таланттуу,чыгармачыл студенттердин ырларын, чыгармаларын угуу).   
1 семестрде бир жолу
 Жаштар комитети ЧАЗ 
7. ФЮКта жана шаарда ишембиликтерди өткөрүү.  
Жыл бою
 
Дирекция менен биргеликте   
 8. 3 декабрь- Бүткүл Дүйнөлүк майыптар күнүнө карата жардамга муктаж майып студенттерге жардам уюштуруу.   
3-декабрь
  Дирекция, профсоюз, Жаштар комитети  
 9. Балдар үйүнө жардам уюштуруу.    
Май
 Дирекция менен биргеликте жаштар комитети  

4. Интеллектуалдык тарбия.

10. Актуалдуу темаларда дискуссияларды уюштуруу
Ай сайын
Жаштар комитети ЧАЗ
11. Дебаттык командаларды түзүү жана өткөрүү.
1 жылда бир жолу
Жаштар комитети ЧАЗ
12. ФЮКтун биринчилигине карата “Брэйн-Ринг” интеллектуалдык таймаштарын өткөрүү
1 семестрде бир жолу
Жаштар комитети жана дирекция ЧАЗ

5.Маданий-эстетикалык иш-чаралар.

13. “Улут болсон тилин менен улутсун”атуу дискуссиясын уюштуруу
21-сентябрь
Жаштар комитети жана дирекция ЧАЗ
14. Студенттерди кабыл алуу аземи
2-10-октябрга чейин
Жаштар комитети жана дирекция ЧАЗ
15. Колледждин биринчилигине карата Ш.Т.К. таймашын өткөрүү
10 ноябрга чейинь
Жаштар комитети жана дирекция ЧАЗ
16. Студенттер кунуно карата дискотека
17-ноябрь
Жаштар комитети жана дирекция ФЮК
17. Жаны жылдык концерт уюуштуруу
Декабрь
Жаштар комитети ФЮК
18. ФЮКтун периси 2015
Март
Дирекция жана Жаштар комитети Бабур драм театры
19. Мырзалар кунуно карата кутуктоо стен.газеталарын чыгаруу
Февраль
Жаштар комитети ФЮК

6.Дене тарбия.

20. Спортчулар менен жолугушуу
февраль
Жаштар комитети жана дирекция
21. ФЮКтун биринчилигине карата топ оюндарын уюштуруу
Май
Жаштар комитети жана дирекция ФЮК
22. Буткул дуйнолук СПИД кунуно карата стен газеталарды чыгаруу, кызыл ай коомунан адистерди чакыруу
Декабрь
Жаштар комитети ФЮК
23. Нооруз майрамына карата улуттук оюндарды уюштуруу
февраль
Жаштар комитети жана дирекция ФЮК