Зарубежные поездки

Ош МУнун Финансы-юридикалык колледжинин (институтунун, коллежинин) профессордук-окутуучулук курамынын 2015-2016-жылдардагы чет мамлекеттерге болгон иш сапарлары жөнүндө

МААЛЫМАТ

Аты - жөнү

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет, шаар

Сапар иш-чарасы, объектиси

Кызматташтыктын максаты, багыты

Программа

Донор, демөөрчү

2015-жыл

1

Калдыбаева Гүлжамал

ФЮК,ФМИТ каф.,башчысы

08.03.2015

14.03.2015

Турция,Костомону

Илим жана адабият факультети,Костомону университети

Окутууда тажрыйба алмашуучулук (сабак өтүлгөн)

Mevlana

Exchange

Programe

Мевлана координатору

(чыгымдардын баарын)

2

Исаков Нургазы

ФЮК, ФжБи каф.башчысынын мил.аткаруучу

04.05.2015

25.05.2015

Турция, Байбурт

Байбур Университети

Окутууда тажрыйба алмашуу. Презентация жасалды

Mevlana

Exchange

Programe

Мевлана координатору

(чыгымдардын баарын

3

Маликов Алтынбек

ФЮКтун директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары

12.07.2014

Кытай Эл Республикасы

СиньЦзян,

Сиань

Тажрыйба алмашуу боюнча

4

Муратова Чолпонай

БЭжФ кафедрасынын окутуучусу

08.07.2016

26.07.2016

Кытай Эл Республикасы

СиньЦзян Мамлекеттик педагогикалык Университети,

Сиань

Тажрыйба алмашуу боюнча

Ош МУнун Финансы-юридикалык колледжинин (институтунун, коллежинин) профессордук-окутуучулук курамынын 2016-2017-жылдардагы чет мамлекеттерге болгон иш сапарлары жөнүндө

МААЛЫМАТ

Аты - жөнү

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет, шаар

Сапар иш-чарасы, объектиси

Кызматташтыктын максаты, багыты

Программа

Донор, демөөрчү

2015-жыл

1

Ахунжанова Жылдыз

ФЮК,ЖББД тилдер кафедрасынын окутуучусу

05.11.2016

19.11.2016

Кытай Эл Республикасы, Урумчу

Син-Цзянь Эл аралык педагогикалык Университети

Кытай Эл Республикасынын маданиятын үйрөнүү

Кытай жана Кыргызстан өлкөлөрүнүн ортосунда маданият алмашуу программасы

2

Ашимов Кутман

ФЮК, Укук таануу кафедрасынын окутуучусу

05.11.2016

19.11.2016

Кытай Эл Республикасы, Урумчу

Син-Цзянь Эл аралык педагогикалык Университети

Кытай Эл Республикасынын маданиятын үйрөнүү

Кытай жана Кыргызстан өлкөлөрүнүн ортосунда маданият алмашуу программасы

3

Тойчубекова Гулдана

ФЮК, БЭжФ кафедрасынын окутуучусу

05.11.2016

19.11.2016

Кытай Эл Республикасы, Урумчу

Син-Цзянь Эл аралык педагогикалык Университети

Кытай Эл Республикасынын маданиятын үйрөнүү

Кытай жана Кыргызстан өлкөлөрүнүн ортосунда маданият алмашуу программасы